La guerra civil española en el cine

La guerra civil española en el cine

Enrique Martínez-Salanova Sánchez, Ilda Peralta Ferreyra, La guerra civil española en el cine, <http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historia_guerracivil.htm#La_guerra_civil_espa%C3%B1ola_en_el_cine_> (24. V 2012).  

U okviru španske prezentacije posvećene filmu i obrazovanju kreirana je i stranica o Španskom građanskom ratu na filmu gde autori predlažu i analiziraju niz filmova koji mogu da posluže kao referentni za diskusiju i proučavanje Španskog građanskog rata, ističući činjenicu da se građanski rat koji je duboko podelio špansko društvo odrazio i na različita gledišta na ovaj sukob na velikom ekranu. Iako svesni da je teško sačuvati objektivnost o ovakvoj tragediji, takođe je istaknuta i potreba o negovanju istorijskog pamćenja i putem filmskih zapisa, kako onih nastalih već za vreme samog rata, tako i do filmova današnjeg vremena. U tabelarnoj formi, u hronološkom nizu od 1936 do 2011. god, ovde je dato nekoliko desetina filmova sa opštim podacima i komentarima. Na kraju je dat i spisak preporučene literature na temu filma i njegovog odnosa prema Španskom građanskom ratu.

Slobodan Mandić, 24. maj 2012.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 3, 2011, str. 140-141.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XIII”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 3, 2011, Bеograd, 2011, str. 137-141.

P.S.

Josep (2020)
Directed by : Aurel
Produced by : Les Films d’Ici Méditerranée
Genre: Animated film – Runtime: 1 h 14 min
French release: 30/09/2020
Production year: 2020

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *