German History in Documents and Images

German History in Documents and Images

German Historical Institute (GHI), German History in Documents and Images (GHDI), Washington, <http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/index.cfm?language=english> (11. IX 2006).

Nemačka istorija u dokumentima i slikama obuhvata obimnu kolekciju primarnog izvornog materijala dokumentujući nemačku političku, društvenu i kulturnu istoriju od 1500. godine do današnjih dana. Ona sadrži i originalne nemačke tekstove koji su propraćeni savremenim engleskim prevodom kao i širok spektar vizuelnog materijala. Sav materijal je prezentovan u deset sekcija koje su uređene pod vođstvom uglednih istraživača, a po hronološkom principu: 1) Od reformacije do tridesetogodišnjeg rata 1500-1648, 2) Od apsolutizma do Napoleona 1648-1815, 3) Od Bečkog kongresa do pruske dominacije 1815-1866, 4) Bizmarkova Nemačka 1866-1890, 5) Vilhelmova Nemačka i Prvi svetski rat 1890-1918, 6) Vajmarska Nemačka 1918/19-1933, 7) Nacistička Nemačka 1933-1945, 8) Okupacija i izronjavanje dve države 1945-1961, 9) Dve Nemačke 1961-1989, 10) Jedna Nemačka u Evropi 1989 – do današnjih dana. Dizajn sajta urađen je veoma lepo i pregledno. Tako se na pristupnoj strani nalazi kraći tekst o kolekciji, mogućnost izbora između verzije na engleskom i nemačkom jeziku, informacije o slikama koje se nalaze u kolažu sajta, kao i četiri slike, od kojih se klikom na bilo koju od njih dolazi na stranicu sa dvanaest oslikanih prozorčića u obliku kvadrata, od kojih deset predstavljaju ulaz na svaku sekciju posebno, a dve su su zapravo prečica za detaljnije informacije o kolekciji. Kada se pristupi jednoj od kolekcija posetilac ima mogućnost ulaska na dodatne četiri podkategorije: uvod, dokumente, slike i mape. Na kraju svakog dokumenta nalazi se informacija iz kojeg izvora je dokument preuzet, kao i ko ga je preveo, ako je prevod u pitanju. Sadržaj izvora koji je dostupan na ovome sajtu je veoma raznovrtan, a posebnu vrednost predstavlja obilje materijala vezanog za izučavanje društvene istorije. Treba pohvaliti i bogatu kolekciju ilustrativnog materijala, izbor fotografija, kao i mape visoke rezolucije. Jedini nedostatak na koji bi trebalo ukazati odnosi se na problem da su neke strane u okviru sajta u tzv. fazi “izgradnje”, a u vezi sa tim i izostanak datuma kada je sajt poslednji put ažuriran. Ipak, kvalitet kojim se ova prezentacija odlikuje, kao i dvojezičnost sajta, čine ga više nego preporučljivim za dodavanje ove lokacije na spisak omiljenih Web lokacija za istraživače, učenike i njihove nastavnike, kao i za širi krug korisnika.

Slobodan Mandić, 11. septembar 2006.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2005, str. 249-250.

Слободан Мандић ”Прикази сајтова (Web адресар)”, у: Годишњак за друштвену историју 1–3, 2005, Београд, 2006, str. 243-253.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *