Fotografija i propaganda 1945-1958

Fotografija i propaganda 1945-1958
*ФОТОГРАФИЈА и ПРОПАГАНДА – PHOTOGRAPHY & PROPAGANDA
(Internet Archive: Wayback Machine, 20 Oct 2007)

Миланка Тодић, Фотографија и пропаганда 1945-1958, <http://www.photo-propaganda.com/multimedija.php>, (15. IX 2007).

Ponekada je na Internetu moguće naići i na elektronska izdanja knjiga kojima je je posvećena čitava Internet prezentacija, zapravo, u tom slučaju je štampano izdanje specijalno priređeno i dopunjeno novim, naročito multimedijalnim sadržajima. Usled izuzetno malog broja domaćih izdanja ovoga tipa, koja u punoj meri iskorištavaju prednosti novih tehnologija, neizostavno bi trebalo skrenuti pažnju na elektronsko izdanje knjige Fotografija i propaganda od Milanke Todić, originalno publikovane 2005. godine. Dvojezično (srpski i engleski jezik), elektronsko izdanje ove monografije, koja ispituje i tematizuje retoriku fotografije u socijalističkoj Jugoslaviji od 1945. do 1958. godine, pored teksta propraćenog bogatom kolekcijom fotografija, pruža i mogućnost preuzimanja multimedijalnih sadržaja poput video zapisa prvomajske parade u Beogradu iz 1947. godine, ili masovnih pesama i avangardne muzike u mp3 formatu. Valja napomenuti da ja u okviru iste sekcije sajta (multimedija) moguće preuzeti kompletnu knjigu i u PDF formatu (gde su stranice paginirane isto kao i u štampanom izdanju).

Slobodan Mandić, 15. septembar 2007.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2006, str. 137-138.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar”, u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2006, Bеograd, 2007, str. 129-138.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *