European Resistance Archive

European Resistance Archive

European Resistance Archive, <http://www.resistance-archive.org> (24. IX 2009).

Arhiv otpora u Evropi za vreme Drugog svetskog rata je projekat koji za svoj primarni cilj ima spasavanje od zaborava individualnih svedočenja pojedinaca koji su učestvovali u otporu teroru, ponižavanju i očaju koje su fašizam i nacizam sejali širom starog kontinenta. Na Internet prezentaciji Arhiva dostupni su intervjui u video i tekstualnoj formi, a svako svedočenje je propraćeno biografijom ispitanika i malom galerijom dokumenata. Do nedavno, svedočenja i sećanja o temama poput ove bila su dostupna samo malom krugu ljudi koji su posećivali arhive i dokumentacione centre, a zahvaljujući primeni Interneta i novih tehnologija, sada se znatno povećeva potencionalni krug korisnika. Trenutno je šest država uključeno u projekat: Poljska, Slovenija, Austrija, Francuska, Italija i Nemačka, a namera je da se uključe i ostale evrposke zemlje. Sa tehničke strane, sajt je urađen besprekorno, uključujući interaktivnu mapu sa ucrtanim centrima otpora, koncentracionim logorima i mestima odakle su ispitanici, a svaki video intervju moguće je gledati i prema poglavljima koji su naslovljeni u sadržaju. Takođe, omogućena je i pretraga celog sajta, ili samo video materijala, a urađen je i rečnik pojmova, koji bi neupućenima trebalo da olakša korišćenje svedočanstava. Osim samog posla sakupljanja i prezentacije svedočenja, najveći značaj projekta ogleda se u činjenici da protagonisti i svedoci ratnih dešavanja iz Drugog svetskog rata svakodnevno nestaju i da ih za nekoliko godina uopšte neće biti.

Slobodan Mandić, 24. septembar 2009.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1, 2009, str. 116.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) V”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1, 2009, Bеograd, 2009, str. 111-117.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *