”Emergence of Advertising in America”

Duke University Libraries, ”Emergence of Advertising in America”

Duke University Libraries, ”Emergence of Advertising in America”, у: Duke Digital Collections, <http://library.duke.edu/digitalcollections/eaa/> (10. XII 2008).

Digitalna kolekcija Emergence of Advertising in America sadrži preko 9.000 slika koje ilustruju porast potrošačke kulture u Americi od 1850 do 1920. godine, naročito nakon Američkog građanskog rata i rađanja profesionalne reklamne industrije u Sjedinjenim državama. Slike su preuzete iz nekoliko kolekcija različitih institucija. Sav materijal na sajtu je podeljen u jedanaest  različitih kategorija, a svaku kategoriju je moguće dodatno pregledati prema kompaniji, temi i godini. Osim vodiča i mašine za pretraživanje, od pratećih informacija vredi izdvojiti hronologiju i bibliografiju. Treba napomenuti i da je svaka slika skenirana u visokoj rezoluciji tako da su dostupne kopije veoma visokog kvaliteta.

Slobodan Mandić, 10. decembar 2008.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2008, str. 156.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) IV”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2008, Bеograd, 2009, str. 149-158.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *