Computers and Audiovisual Resources in History

Computers and Audiovisual Resources in History

Tennessee Technological University History Web Site, Computers and Audiovisual Resources in History, 19. I 2007, <http://www.tntech.edu/history/tech.html> (12. VIII 2007).

Odeljenje za istoriju Tehnološkog univerziteta u Tenesiju na jednoj stranicu u okviru svoje prezentacije daje niz interesantnih linkova vezanih za različita područja istraživanja, a među njima se nalazi i posebna stranica sa velikim brojem adresa vezanih za primenu računara u istorijskoj nauci i audiovizuelnim izvorima. Linkovi su razvrstani u nekoliko grupa: kompjuteri, učenje i istorija; nastavni paketi i onlajn softver za podučavanje; istorijski ilustrativni materijal (historical images); multimedija i virtuelne prezentacije; audio i video alatke i izvori; potraga za audiovizuelnim materijalom i animacijama; istorijski govori i izvori sa karakterom zvuka; audiovizuelni izvori; opšti multimedijalni izvori; online projekti digitalnih biblioteka; istorijski orijentisane elektronske izložbe; muzeji i izvori za istoriju umetnosti; mape, lokatori toponima, fotografije i CD-ROM-ovi; ispitivanje i istraživanje javnog mnenja; vlasništvo i kontrola mas-medija; film i istorija; potencijalno interesantni sajtovi televizijskih stanica.

Slobodan Mandić, 12. avgust 2007.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2006, str. 131.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar)”, u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2006, Bеograd, 2007, str. 129-138.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *