British Printed Images to 1700

British Printed Images to 1700

British Printed Images to 1700, <http://www.britishprintedimagesto1700.org.uk> (24. V 2012).

Pretraživa baza podataka koja sadrži nekoliko hiljada printova i ilustracija iz knjiga iz perioda rane moderne istorije Britanije čini srž prezentacije projekta Britanske štampane slike do 1700. godine. Većina slika u bazi potiče iz Odeljenja za štampu i crteže Britanskog muzeja, ali su zastupnjene i druge britanske institucije. Pretraživanje baze i razgledanje impresivne kolekcije ilustracija je omogućeno prema pet osnovnih kategorija (izdavaču, ličnostima prikazanim na ilustracijama, predmetnom katalogu, datumu, tehnici), a izvodljivo je i kombinovanje različitih kriterijuma pretrage. U svrhu boljeg razumevanja raspoloživog materijala sajt sadrži i dodatne odeljke gde posetioci mogu da saznaju i prošire svoja znanja o tehnikama štampe i istoriji štamparstva u tom periodu, a tu je i istoriografski pregled radova o ovoj temi od 18. veka do danas, zatim direktorijum štampara, izdavača i trgovaca knjigama, kao i spisak literature i preporučenih linkova.

Slobodan Mandić, 24. maj 2012.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 3, 2011, str. 137.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XIII”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 3, 2011, Bеograd, 2011, str. 137-141.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *