Societies under German Occupation

Societies under German Occupation

The University of Wuppertal, Societies under German Occupation, 2023,
<http://www.societies-under-german-occupation.com> (1. II 2024).

Na vrhuncu nemačke invazije za vreme Drugog svetskog rata, preko 230 miliona ljudi od Norveške do Grčke i od Francuske do različitih regiona unutar Sovjetskog saveza živelo je pod nemačkom okupacijom. Pored 36.5 miliona preminulih i otprilike isto toliko Evropljana prisiljenih na različite vidove prinudnoga rada, mnogi su se godinama suočavali sa katastrofalnim problemima u snabdevanju i glađu. Portal Društva pod nemačkom okupacijom predstavlja onlajn izdanje kolekcije istorijskih izvora objavljenih u formi knjige u dva toma 2021. godine pod nazivom Borba protiv gladi, suočavanje sa nestašicom (Fighting Hunger, Dealing with Shortage). Dokumentujući uticaj nacističke okupacije na svakodnevicu miliona Evropljana, međunarodni tim stručnjaka predvođenih prof. dr Tatjanom Tonsmajer (Tatjana Tönsmeyer) je za potrebe projekta istraživao i sakupljao istorijske izvore u različitim institucijama širom Evrope. Onlajn kolekcija priređene i digitalizovane građe sadrži preko šest stotina izvora originalno poniklih na 21 različita jezika. Iz institucija u Srbiji je prikazano tridesetak dokumenata iz Državnog arhiva Srbije, Istorijskog arhiva Beograda, Narodne biblioteke Srbije i Vojnog arhiva. Priređivački koncept podrazumeva prikaz svakog dokumenta u tri verzije: engleski prevod sa anotacijama, transkript originala i digitalnu kopiju dokumenta (još uvek nedostupna za sve izvore). Zahvaljujući čvrstoj strukturi metapodataka za svaki prezentovani dokument, koja podrazumeva identifikator digitalnog objekta, signaturu, naziv institucije, datum, vrstu dokumenta, izvorni jezik, anotacije i ključne reči, građa je pretraživa i putem sistema napredne pretrage. Poseban vid prezentacije predstavlja i njena interaktivnost preko dodatnih modula sa mapom, vremenskom linijom, komparativnim pregledom građe i virtuelnim radnim prostorom za korisnike.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 3, 2023, str. 99-100.

Slobodan Mandić, ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XLIV”, u:
Godišnjak za društvеnu istoriju 3, 2023, Bеograd, 2024, str. 99-104.

Was this helpful?

1 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *