Parallel History Project on Cooperative Security

Parallel History Project on Cooperative Security

Parallel History Project on Cooperative Security (PHP), <http://www.php.isn.ethz.ch/> (15. VIII 2008).

The Parallel History Project on Cooperative Security (ranije Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact) je projekat koji pruža nove naučne perspektive za izučavanje savremene međunarodne istorije, prvenstveno sakupljanjem, objavljivanjem i interpretacijom nekada tajnih državnih dokumenata. Od osnivanja 1999. godine saradnici na projektu su sakupili hiljade strana materijala vezanog za međunarodnu bezbednost u hladnoratovskoj eri. Pored velikog broja informacija vezanih za razna područja istraživanja Hladnog rata poput prikaza i recenzija knjiga, bibliografskih podataka, vesti, informacija o arhivima itd, posetioci sajta ovde mogu pronaći bogatu kolekciju arhivske građe sakupljenu sa raznih strana. Originalni dokumenti su ili skenirani i kao takvi dati na uvid, ili su prekucani sa originalnog izvora. Takođe, u nekim slučajevima izvor je preveden na engleski jezik, a negde je dat dokument samo na jeziku na kome je nastao. Bogatstvo dostupnog materijala i raznovrsnost informacija pohranjenih na ovom sajtu svakako zavređuju širu pažnju naučnika, studenata, kao i svakoga ko se interesuje za savremenu istoriju međunarodnih odnosa.

Slobodan Mandić, 15. avgust 2008.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2007, str. 169.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) III”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2007, Bеograd, 2008, str. 165-171.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *