Museums, Libraries and Archives Council – Cornucopia

Museums, Libraries and Archives Council, Cornucopia
*Wayback Machine (APR 08 2013)

Museums, Libraries and Archives Council, Cornucopia <http://www.cornucopia.org.uk> (28. III 2013).

Vlade mnogih država odlučile se da koordiniraju bližu saradnju biblioteka, arhiva i muzeja formiranjem stalnih državnih tela koja će se starati o tome. Britanski Savet za muzeje, biblioteke i arhive (MLA) je formiran 2000. godine u svrhu iskorištavanja i unapređivanja saradnje između ovih ustanova, a njegova funkcija je savatedavnog karaktera u odnosu na vladu radi određivanja i sproveđenja politike i prioriteta u ovom sektoru. Kao jedan od rezultata rada Saveta nastao je i internet portal Kornukopia (Cornucopia) koji predstavlja onlajn pretraživu bazu podataka o informacijama za preko 6.000 kolekcija iz blizu 2.000 britanskih muzeja galerija, arhiva i biblioteka. Kornukopiu je moguće pretraživati na tri načina: kroz kategorije (vreme, mesto, ljudi, predmet, kultura), unošenjem pojma za pretragu i pomoću napredne opcije koja omogućava pronalaženje kolekcija u blizini korisnika.

Slobodan Mandić, 28. mart 2013.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 2, 2012, str. 112.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XV”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 2, 2012, Bеograd, 2013, str. 109-113.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *