Mass Gymnastics Under Communism

Bodies in Formation. Mass Gymnastics Under Communism

Open Society Archives, Bodies in Formation. Mass Gymnastics Under Communism, 25. X 2004, <http://www.osa.ceu.hu/galeria/spartakiad/online/>, (16. VIII 2008).

Ako ljudsko telo posmatramo kao najpouzdaniju i sveobuhvatnu metaforu za život i njegovo značenje, mnoštvo tela u masovnoj gimnastici istovremeno predstavlja metaforu o poželjnoj slici društva i njegovom vođstvu. Autori virtuelne izložbe Bodies in Formation – Mass Gymnastics Under Communism pokušali su da istraže kako se simbolični potencijal masovnih gimnastičkih rituala pod komunizmom u Istočnoj Evropi osmišljavao i bio menjan od strane zvanične ideologije. Simbolične predstave masovnog spektakla tela prezentovane su brojnim fotografijama, ilustracijama i dokumentima. Prezentacija je podeljena na nekoliko sekcija: uvod, prolog, disciplina, snaga, lepota, mladost, epilog, katalog, knjiga utisaka, linkovi, zahvalnost i urađena je dvojezično, na engleskom i mađarskom jeziku.

Slobodan Mandić, 16. avgust 2008.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2007, str. 168.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) III”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2007, Bеograd, 2008, str. 165-171.

Was this helpful?

1 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *