League of Nations Photo Collections

League of Nations Photo Collections

League of Nations Archives, Indiana Univerity Center for the Study of Global Change, League of Nations Photo Collections, oktobar 2002, http://www.indiana.edu/~league/index.htm (19. VII 2008).

Fotografska kolekcija Društva naroda je podeljena u nekoliko odeljaka: ličnosti, zasedanja, skupštine, komisije i komiteti, konferencije, sekretarijat, delegacije, stalni sud međunarodne pravde, međunarodna organizacija rada, razno. Pored kolekcije fotografija na sajtu postoji i odeljak Izvori gde se nalaze veze i prema drugim sajtovima u vezi sa Društvom naroda, zatim vodič za istraživanje, hronološka tabela i bibliografija koju je moguće pregledati abecednim redom, ali i pretražiti prema zadatim rečima. Prezentacija je nastala u saradnji Arhiva Društva naroda i Centra za studije globalnih promena Univerziteta u Indiani.

Slobodan Mandić, 19. jul 2008.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2007, str. 168-169.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) III”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1–3, 2007, Bеograd, 2008, str. 165-171.

Was this helpful?

1 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *