International Institute of Social History

International Institute of Social History

International Institute of Social History, <http://www.iisg.nl/> (20. IX 2007).

Međunarodni institut za socijalnu istoriju sa sedištem u Amsterdamu osnovan je 1935. godine. Pretraživi katalog kolekcijе od preko 2.700 arhivskih kolekcija, milion štampanih dokumenata i velikog broja audio-vizuelnog materijala, brojne informacije vezanе za aktivnost Instituta, godišnji izveštaji, virtuelni izložbe, bibliografske baze podataka, samo su neke od stvari koje se mogu pronaći na ovoj prezentaciji.

Slobodan Mandić, 20. septembar 2007.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1-3, 2006, str. 135.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adresar)”, u: Godišnjak za društvenu istoriju 1–3, 2006, Beograd, 2007, str. 129-138.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *