Archivio Multimediale della Memoria dell’Emigrazione Regionale

Archivio Multimediale della Memoria dell’Emigrazione Regionale

Archivio Multimediale della Memoria dell’Emigrazione Regionale (AMMER), <http://www.ammer-fvg.org> (18. I 2013).

Multimedijalni arhiv sećanja regionalne emigracije je digitalni arhiv koji sakuplja i prezentuje fotografije, dokumenta i audio snimke intervjua emigranata iz italijanske regije Frulija Venecija Đulija. U početku je Arhiv sadržao sto intervjua sa pet hiljada fotografija sakupljenih u Argentini i Urugvaju, a vremenom su istraživanja usmerena dalje, ka svim zemljama dokle su dosezali migracioni talasi iz ove regije, tako da baza danas sadrži 745 intervjua i skoro 15000 fotografija. Prezentovani materijal potiče iz različitih institucija, arhiva, privatnih i javnih ustanova, a sajt je dizajniran na način da omogućuje emigrantima, njihovim porodicama i potomcima direktno dopunjavanje materijala. U funkciji bolje interakcije sa korisnicima sajta je i multijezično osmišljeni karakter prezentacije (italijanski, furlanski, slovenački, engleski, francuski, kastiljanski, nemački, portugalski). Na sajtu je dostupna i opšta studija o istoriji emigracije iz ovog regiona, kao i posebna studija za svaku zemlju za koju postoje dostupni podaci u bazi. Pretragu materijala je moguće obaviti kombinacijom nekoliko parametara (Imena, „Ko, šta, gde, kada”, Intervjui, Mape, Lenta vremena, Putovanja, Priče emigranata). Projekat je nastao i razvija se u saradnji državnih institucija regije sa univerzitetima u Trstu i Udinama.

Slobodan Mandić, 18. januar 2013.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1, 2012, str. 113-114.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XIV”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1, 2012, Bеograd, 2012, str. 109-114.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *