Ad fontes

Ad fontes

University of Zürich – Philosophy Faculty, Ad fontes <https://www.adfontes.uzh.ch/> (1. II 2024).

Onlajn program učenja sa nastavnim materijalom Univerziteta u Cirihu Ad fontes namenjen je svima koji koriste arhivsku građu i istorijske materijale u svome radu, kako studentima istorije i srodnih disciplina, tako i zainteresovanim amaterima i stručnjacima. Zamišljeno je da program pomogne korisnicima da se osposobe u čitanju, datovanju i interpretaciji rukopisnih i drugih izvora. Kurs je koncipiran u jednostavnoj formi hiperteksta sa međusobno povezanim odeljcima (Istraživanje, Obuka, Tutorial, Izvori). Zainteresovani će ovde pronaći korisna uputstva za snalaženje sa arhivskom građom pojedinih arhivskih ustanova, pomoć u vezi sa transkripcijom, datiranjem i opisom dokumenata, analizu heraldičkih simbola, itd. Prezentacija je urađena trojezično, na nemačkom, engleskom i francuskom jeziku, a svi primeri u korišćenju arhivskih izvora su uzeti iz Državnog arhiva Ciriha i susednih Arhiva manastira Ajnzideln i Državnog arhiva Argau. Od dostupnih sadržaja pomenimo još i delove posvećene transkripciji srednjovekovnih izvora, fotografskim izvorima i istoriji fotografije (Afrika u fokusu), vežbama za korišćenje građe na nemačkom, skandinavskim i drugim jezicima, zatim merama, valutama i kursevima novca, korišćenju privatnih arhiva, starim japanskim mapama itd. Treba naglasiti i to da su pojedine sekcije dostupne jedino na nemačkoj verziji sajta.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 3, 2023, str. 100-101.

Slobodan Mandić, ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) XLIV”, u:
Godišnjak za društvеnu istoriju 3, 2023, Bеograd, 2024, str. 99-104.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *