Портал Архивы России

Портал Архивы России

Федеральное архивное агентство (Росархив), Портал Архивы России, <http://www.rusarchives.ru/> (01. X 2009).

Pored tradicionalnih informativnih sredstava (opisa, inventara, vodiča, regesta, kataloga, pregleda) istraživači se o sadržaju arhivske građe sve više informišu pomoću Internet prezentacija arhiva i drugih onlajn dostupnih baza podataka. Portal Arhivi Rusije Federalne arhivske agencije pruža obilje informacija o ruskoj arhivskoj građi, ali i o raznim drugim aspektima arhivske nauke u Rusiji. Na početnoj stranici portala, ispod fotografije Glavnog arhiva ministarstva inostranih dela iz 1896. godine, postavljeni su linkovi ka sedam sekcija prezentacije: novosti, mapa sajta, knjiga gostiju, forum, izložbe, arhivski katalozi i link ka sajtu Pobeda 1941-1945. Ulaskom u mapu sajta posetilac će uočiti i dotatne sekcije: arhivske grupe, arhivsko zakonodavstvo, federalni arhivi, arhivska odeljenja muzeja i biblioteka, arhivski projekti, izdanja i publikacije, metodologija, informatizacija, rasprave, arhivsko obrazovanje. Sekcija Архивная отрасль sadrži i podsekciju Organi upravljanja arhivskom građom u Ruskoj Federaciji, što predstavlja neku vrstu arhivske mreže sa spiskom i adresarom oblasnih arhiva i linkovima ka njihovim prezentacijama. Radi lakšeg snalaženja autori sajta su postavili i kraći rečnik osnovnih arhivskih pojmova i termina. Sekcija Baza podataka sadrži i linkovani spisak kataloga i onlajn baza podataka. Svojim sadržajem i pregledno organizovanim materijalom portal Arhivi Rusije predstavlja ne samo izuzetan izvor informacija o bogatstvu ruskih arhivskih fonfova, već i odličan primer na koji način se Internet i moderne tehnologije nadovezuju, a u izvesnom smislu i prevazilaze, tradicionalne forme rada u istoriografiji i arhivistici.

Slobodan Mandić, 1. oktobar 2009.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 3, 2009, str. 108.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) VII”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 2, 2009, Bеograd, 2009, str. 107-111.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *