Победа. 1941-1945

Федеральное архивное агентство (Росархив), Победа. 1941-1945

Федеральное архивное агентство (Росархив), Победа. 1941-1945, <http://victory.rusarchives.ru/> (02. X 2009).

Sajt Pobeda 1941-1945 pokrenut 19. februara 2004. godine, kao poseban projekat u okviru opšteruskog portala Arhivi Rusije, predstavlja jedinstvenu bazu fotodokumenata tematski vezanih za učešće Rusije u Drugom svetskom ratu. Osnovu kolekcije čini građa iz nekoliko ruskih specijalizovanih arhiva. Struktura prezentacije je krajnje jednostavna i čini je šest odeljaka: 1. Arhivi (linkovani spisak arhivskih institucija iz kojih je prikupljena građa sa podacima o preuzetim dokumentima i detaljnijim informacijama o svakom arhivu); 2. Katalog (tematski katalog fotodokumenata); 3. Autori (azbučno raspoređen spisak autora fotografija i u okviru svakog imena njihovi radovi); 4. Linkovi (linkovani spisak drugih sajtova na Internetu koje sadrže materijal na koji se odnosi prezentacija); 5. Mašina za pretragu sajta i fotodokumenata (prema ključnoj reči, godini, autoru, mestu i imaocu arhivske građe); 6. O sajtu (osnovne informacije o sajtu i njegov istorijat). Treba napomenuti i da je većina fotografija od nepoznatih autora i one čine posebnu grupu u rubrici Autori. Od trenutka puštanja na mrežu sajt je u nekoliko navrata dopunjavan novim materijalom i tematski restruktuiran i trenutno sadrži 1638 fotodokumenata, što ga, zajedno sa ostalim osobenostima, čini izuzetnim među brojnim prezentacijama posvećenim Drugom svetskom ratu. 

Slobodan Mandić, 2. oktobar 2009.

Originalno objavljeno u Godišnjaku za društvenu istoriju 1, 2009, str. 117.

Slobodan Mandić ”Prikazi sajtova (Web adrеsar) V”,
u: Godišnjak za društvеnu istoriju 1, 2009, Bеograd, 2009, str. 111-117.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *